Folklorna dejavnost se je v Čemšeniku začela razvijati nekje po letu 1975.

Ko so posamezniki nakupili nekaj narodnih noš in si jih med sabo tudi izposojali, so se začeli udeleževati najrazličnejših prireditev. Bili so stalni gostje na Kmečki ohceti v Ljubljani, ohceti na Vidergi, Valvasorjevem dnevu na Izlakah, na različnih proslavah in praznovanjih ter na novih mašah. Sosednja društva so jih rada povabila, na svoja praznovanja, saj so narodne noše slikovito popestrile prizorišča prireditev. Na teh prireditvah so se srečevali kulturniki in folkloristi iz vse Slovenije.

S folklornim plesom se prvič resneje srečamo ob pripravah na 80-letnico društva. Takrat je mentorstvo prevzela Zdenka Pangeršič iz Zagorja.

Nastopi so bili bolj priložnostni, zato so se plesalci zbrali ponovno ob 85-letnici, takrat pa jih je vodil in z njimi plesal Andrej Razboršek. Plesalci so imeli gorenjske narodne noše, zato so bili plesi temu primerni.

Leta 1992 je skupina prvič pripravila samostojno prireditev GODCI GODITE, REJ JE ZAČET.

Leta 1993 je bila folklorna skupina uradno ustanovljena, vodila pa jo je Hedvika Kovač.

Plesalci so se naučili najrazličnejših plesov slovenskih pokrajin, njim primerne pa imajo tudi noše. Pripravili so že več folklornih koncertov, včasih samostojnih, včasih pa povabijo tudi folklorne skupine iz drugih krajev.

Leta 1996 so zaplesali REJ POD KOZOLCEM. Leta 1998 je bilo v Čemšeniku srečanje zasavskih folklornih skupin. Leta 2001 so pevci in folkloristi pripravili JURJEVANJE, ki je navdušilo vse gledalce. Z njim so se predstavili na občinskem prazniku v Zagorju.

Folklorna skupina od leta 2004 deluje v prenovljeni in pomlajeni postavi, večina članov se je namreč zamenjala. Vodstvo sta prevzela Janez Polc in Marta Klopčič in z mladimi plesalci začela od začetka: najprej vaje za prepoznavanje in vzdrževanje ritma, vaje za razvoj plesnosti, preprosti elementi ljudskega plesa. Z veliko vaje in vstrajnostjo ter voljo plesalcev so bile začetne težave premagane in počasi so plesni elementi postajali zahtevnejži, pa tudi vedno več jih je bilo.
Po nekaj več kot dveh letih imajo naštudiranih pet krajših spletov, ki jih sestavljajo plesi posamezne slovenske pokrajine.

Dolenjski splet sestavljajo naslednji plesi: abraham, sladko je vince, štajeriši, marjanca, zibenšrit

Prekmurski splet: drmač, sotiš, šuštarska, točak in tkalečka

Belokranjski splet: tri tičice, fruške, jabuke in carska kasa

Splet štajerskih pustnih plesov: ples s kuhalnico, lisička, pobreška polka in polka za debelo repo

Splet z naslovom Pojd plesat z menoj: sestavljajo ga plesi iz bližnje okolice (okolica Moravč in Motnika): zibenšrit, sotiš, rašpla in grabčev ples.

Čeprav so šele na začetku svoje poti, pa so sodelovli že na precejšnjem številu prireditev v domačem kraju, na pomoč pa priskočijo tudi sosednjim društvom: vsaki dve leti sodelujejo na Valvasorjevem dnevu, ki ga pripravi KD Elektroelement Izlake, nastopili so na podoknici Nedeljskega na Mlinšah, v sodelovanju s pesniki iz Zagorske doline so nastopili na uličnem festivalu Mat Kultra 2006, Čemšeniško krajevno skupnost so zastopali na slavnostni občinski seji ob občinskem prazniku, popestrili so koncertpevk društev kmetic na Izlakah, manjkali pa niso niti na Grajskih štorijah na gradu Gamberk.

V letu 2007 so se uspešno predstavili tudi na območni reviji folklornih skupin v Hrastniku, njihov naslednji nastop je bil ob materinskem dnevu 24. 3. v Delavskem domu v Zagorju. V maju so razveselili prebivalce doma starejših občanov na Izlakah. Nastopi so se vrstili tudi preko poletja: večer na vasi v Podkumu, praznovanje policijskega veteranskega društva Sever Zasavje na Prvinah, praznik KS Franc Farčnik. Pripravljajo pa nastop na krajevnem prazniku v Čemšeniku in Valvasorjevem dnevu na Izlakah.