Večer na vasi 2018:

Samostojna prireditev Leto mine … :