X. GRAJSKE ŠTORIJE

Prosvetno društvo Čemšenik vabi na jubilejne 10. Grajske štorije, ki se bodo uprizarjale v soboto, 3. 9. 2016, ob 19. uri, na gradu Gamberk.

Letošnje štorije imajo naslov Domače štorije. Avtor štorij je profesor Nande Razboršek, režiser pa Marjan Bokal. Poleg članov gledališke in folklorne skupine Prosvetnega društva Čemšenik, bodo nastopili še Gallenberg Vaganti pod vodstvom Vlada Poredoša, Moška vokalna skupina Lipa Litija in vokalno instrumentalni sestav (Tanja Jarc, sopran – Katja Repe, mezzosopran – Martina Jerinić, kitara).

Prve Grajske štorije na dvorišču gradu Gamberk so bile pri domačinih in drugih obiskovalcih leta 1998 lepo sprejete. Gledalci so jih zaradi izvirnosti hitro vzeli za svoje. Ustvarjalci prireditve so sklenili, da bodo štorije vsako drugo leto nadaljevali z novimi vsebinami.

Prvim ljubezenskim zgodbam so uspešno sledile še vaške, rodbinske, sosedske, domače in bližnje štorije. Obravnavale so predvsem ustno in pisno izročilo, ki se navezuje na grad Gamberk in je še živo med ljudmi, pa lastnike gradu Gamberk, ki so se v osemsto-letni zgodovini gradu pogosto menjavali.

Avtor lahkotno rimanega teksta prof. Nande Razboršek je v vsake vnesel nekatere nove situacije, značajske in druge domislice, ki so popestrile dogajanje na prizorišču.

DOMAČE ŠTORIJE:

1. ŠTORIJA: GRAJSKI IN VAŠKI PASTIRJI
Zgodbo o pastirjih pod goro ( planino ) pripoveduje vitez Robert. V mladosti je bil v viteški šoli v Stični, vendar naukov, da se ne sme mešati med vaške fante, ker so polni nemorale, ni upošteval. Med njimi je marsikaj doživel, tudi srečanje z uročeno kačo – gospodično, ki da vsem pastirjem koristen nauk, da hitreje odrastejo…

2. ŠTORIJA: PRIDIGA GRAJSKEGA VIKARJA ŠTEFANA
( Po letu 1312, ko se razširi krivoverstvo.) V grajski kapeli so zbrani kmetje. Vikar jim pridiga o krivovercih, ki jih je v deželi vse polno. Uporni kmet Jan se vtika v njegovo pridiganje in kmete ščuva k nepokorščini. Vikar meni, da sta obe škofiji, to sta solnograška in oglejska, predaleč od kranjskega ljudstva, zato je tod verska oblast prešibka. Govori o rešitvi, to je o ljubljanski škofiji, ustanovljeni 1462.

3. ŠTORIJA: SOJENJE NA GRADU
Na grajskem dvorišču v Gamberku so pod mogočno lipo nekoč okoliškim kmetom izrekali kazni. Pri tem so sodelovali: radovedni sodnik iz Ljubljane, graščak, župan, priče in kmetje. V štoriji izrečejo kazen Jakobu, ker je menda naredil silo vaškemu dekletu. Kaznujejo oba, ker sta oba grešila.

4. ŠTORIJA: SVETA ANA NA PLANINI
Zgodba, ki jo pripovedujejo vitez Sigfrid in drugi, govori o zidavi cerkve v čast sv. Ani na Sveti planini. Grajska gospodična je zanosila z neznanim potujočim vitezom. Sramota je velika, zato mora od “hiše”. Zbeži na Planino, kjer rodi in pri porodu umre. Graščak je sprva hud, nato pa obljubi, da bo na Planini postavil cerkev. Dokler se to ne zgodi, grajski mladeniči in mladenke ostanejo jalovi.

5. ŠTORIJA: BEG Z GRADU
Izmišljena a možna zgodba govori o begu grajske gospodične Amalije, ki se zaljubi v vaškega fanta. Mrtvi vitez, pokopan v grajski kapeli, jo svari pred neustrezno ljubezensko zvezo. Njen fant poleg kmečkega dela plete še različne vrvi in mreže, ki mu dajo idejo za beg. Ker v domačih krajih nimata prihodnosti, pobegneta v Tuhinjsko dolino.

Avtor: Nande Razboršek
Režija: Marjan Bokal

Nastopajo: gledališka in folklorna skupina Prosvetnega društva Čemšenik, Gallenberg Vaganti pod vodstvom Vlada Poredoša, Moška vokalna skupina Lipa Litija in vokalno instrumentalni sestav (Tanja Jarc, sopran – Katja Repe, mezzosopran – Martina Jerinić, kitara).

Ostali sodelujoči: družina Grahek, družini Kovač, PGD Čemšenik, DVŽ Čemšenik

Prireditev omogoča občina Zagorje ob Savi.