VABILO NA OBČNI ZBOR

Vljudno vas vabimo, da se udeležite občnega zbora Prosvetnega Društva Čemšenik, ki bo v soboto 18. marca 2023 ob 19:30 (po sveti maši), v prostorih Prosvetnega Društva Čemšenik.

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora: delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske skupine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
  5. Razprava po poročilih
  6. Izvolitev predsednika, podpredsenika, blagajnika in tajnika
  7. Izvolitev članov upravnega, nadzornega in gradbenega odbora ter disciplinske komije
  8. Program dela za leto 2023
  9. Finančni plan za leto 2023
  10. Razno

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite in s tem pokažete, da vam ni vseeno za kulturo v Čemšeniku. S seboj pripeljite tudi prijatelje, ki še niso naši člani, pa bi to radi postali.