OBNOVA PROSVETNEGA DOMA SE NADALJUJE

Člani Prosvetnega društva Čemšenik nadaljujemo z obnovo našega doma v Čemšeniku.

Tokrat smo se lotili problema  z odvodnjavanjem meteorske vode med našim domom in parkiriščem pri pokopališču. Ob večjih nalivih se je v prehodu med dvorano in betonsko steno od parkirišča lahko nabrala večja količina vode, ki je povzročala vlago v notranjosti doma.

Odvodnjavanje prej…

Da bo te vode čim manj, smo združili cevovod od meteorne vode iz parkirišča in odvod vode iz žleba v en večji cevovod, le ta pa se bo v prihodnjih dneh povezal v nov obcestni jašek. Mimo našega doma bo namreč izgrajeno novo vodovodno omrežje, kjer bo zajeto tudi odvodnjavanje meteorne vode.

…in potem

 

 

 

 

 

 

 

Problem z odvodnjavanjem meteorne vode nam je povzročala tudi lipa, ki se je nahajala ob neposredni bližini dvorane in ki nam je s svojimi listi večkrat zamašila žlebove, prav tako pa nam je tudi že večkrat zamašila odvodnjavanje vode v prej omenjenem prehodu med dvorano in parkiriščem. Pri kopanju za novi vodovod se je tudi ugotovilo, da ima omenjena lipa slabe korenine, z deli okoli nje pa so se le-te še dodatno poškodovale, zato se je lipo iz varnostnih razlogov odstranilo.

Obnova se bo še nadaljevala

Do sedaj smo člani uredili že kar nekaj stvari v in okoli naše dvorane, v prihodnjih dneh in tednih pa imamo v načrtu še kar nekaj stvari.

Ostanki posledice vlage v stenah

Najprej bomo poskrbeli, da se zgoraj omenjeni novi cevovod priključi na novi obcestni jašek, zamenjala se bo dovodna cev za pitno vodo, ki se bo po novem priključila na vaški vodovod, čaka nas pa še prestavitev odvodne cevi od žleba pri vhodu v dvorano. V notranjosti dvorane se bodo najprej uredile stene v kuhinji, kjer so še vidne posledice, ki jih je povzročila vlaga, urejene stene in strop bomo na koncu še prebelili.

Nato se bomo lotili še zamenjave dotrajanih reflektorjev z novimi LED reflektorji za katere smo s strani občine Zagorje ob Savi dobili dodatna finančna sredstva. V načrtu pa imamo še zamenjavo dotrajanih stikal in vtičnic v večnamenskem prostoru in kuhinji.